Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 52 32 84 77
25/01 kl 14 17 27 44 42
25/01 kl 15 -20 29 9 7
25/01 kl 16 -49 24 -25 -26
25/01 kl 17 -64 24 -40 -41
25/01 kl 18 -63 23 -40 -42
25/01 kl 19 -46 19 -27 -28
25/01 kl 20 -14 15 1 5
25/01 kl 21 24 13 37 38
25/01 kl 22 55 11 66 69
25/01 kl 23 71 6 77 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 89 154 96 110
Laveste vannstand -40 -70 -26 -53 -72
Avvik gult nivå -63 -58 7 -51 -37
Avvik orange nivå -80 -75 -10 -68 -54
Avvik rødt nivå -90 -85 -20 -78 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm