Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 72 5 77 80
26/01 kl 01 58 3 61 67
26/01 kl 02 30 4 34 39
26/01 kl 03 -4 0 -4 5
26/01 kl 04 -32 7 -25 -24
26/01 kl 05 -48 2 -46 -41
26/01 kl 06 -48 3 -45 -35
26/01 kl 07 -33 6 -27 -
26/01 kl 08 -3 7 4 -
26/01 kl 09 34 5 39 -
26/01 kl 10 66 8 74 -
26/01 kl 11 84 5 89 -
26/01 kl 12 85 3 88 -
26/01 kl 13 70 6 76 -
26/01 kl 14 40 5 45 -
26/01 kl 15 1 2 3 -
26/01 kl 16 -36 0 -36 -
26/01 kl 17 -60 2 -58 -
26/01 kl 18 -69 -1 -70 -
26/01 kl 19 -61 2 -59 -
26/01 kl 20 -37 1 -36 -
26/01 kl 21 0 3 3 -
26/01 kl 22 38 2 40 -
26/01 kl 23 64 8 72 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 89 154 96 110
Laveste vannstand -40 -70 -26 -53 -72
Avvik gult nivå -63 -58 7 -51 -37
Avvik orange nivå -80 -75 -10 -68 -54
Avvik rødt nivå -90 -85 -20 -78 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm