Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 74 11 85 -
27/01 kl 01 68 14 82 -
27/01 kl 02 47 20 67 -
27/01 kl 03 14 26 40 -
27/01 kl 04 -20 33 13 -
27/01 kl 05 -44 35 -9 -
27/01 kl 06 -52 47 -5 -
27/01 kl 07 -45 42 -3 -
27/01 kl 08 -22 51 29 -
27/01 kl 09 12 53 65 -
27/01 kl 10 50 58 108 -
27/01 kl 11 77 59 136 -
27/01 kl 12 88 66 154 -
27/01 kl 13 81 67 148 -
27/01 kl 14 59 69 128 -
27/01 kl 15 23 70 93 -
27/01 kl 16 -18 62 44 -
27/01 kl 17 -51 55 4 -
27/01 kl 18 -68 47 -21 -
27/01 kl 19 -69 43 -26 -
27/01 kl 20 -54 35 -19 -
27/01 kl 21 -23 30 7 -
27/01 kl 22 16 24 40 -
27/01 kl 23 51 20 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 89 154 96 110
Laveste vannstand -40 -70 -26 -53 -72
Avvik gult nivå -63 -58 7 -51 -37
Avvik orange nivå -80 -75 -10 -68 -54
Avvik rødt nivå -90 -85 -20 -78 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm