Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 85 100 85 -
27/01 kl 01 82 97 82 -
27/01 kl 02 66 79 67 -
27/01 kl 03 39 54 40 -
27/01 kl 04 9 25 13 -
27/01 kl 05 -11 5 -9 -
27/01 kl 06 -13 5 -5 -
27/01 kl 07 -7 11 -3 -
27/01 kl 08 23 43 29 -
27/01 kl 09 59 78 65 -
27/01 kl 10 101 121 108 -
27/01 kl 11 128 148 136 -
27/01 kl 12 141 163 154 -
27/01 kl 13 133 153 148 -
27/01 kl 14 114 134 128 -
27/01 kl 15 73 89 93 -
27/01 kl 16 32 51 44 -
27/01 kl 17 -11 7 4 -
27/01 kl 18 -30 -14 -21 -
27/01 kl 19 -39 -20 -26 -
27/01 kl 20 -28 -10 -19 -
27/01 kl 21 -4 16 7 -
27/01 kl 22 32 50 40 -
27/01 kl 23 62 80 71 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 95 163 115 115
Laveste vannstand -42 -75 -39 -56 -74
Avvik gult nivå -63 -52 16 -32 -32
Avvik orange nivå -80 -69 -1 -49 -49
Avvik rødt nivå -90 -79 -11 -59 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm