Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 70 13 83 -
28/01 kl 01 72 10 82 -
28/01 kl 02 59 5 64 -
28/01 kl 03 32 2 34 -
28/01 kl 04 -4 1 -3 -
28/01 kl 05 -35 -2 -37 -
28/01 kl 06 -51 -1 -52 -
28/01 kl 07 -51 -2 -53 -
28/01 kl 08 -36 -2 -38 -
28/01 kl 09 -8 -3 -11 -
28/01 kl 10 30 0 30 -
28/01 kl 11 64 2 66 -
28/01 kl 12 84 5 89 -
28/01 kl 13 86 10 96 -
28/01 kl 14 72 13 85 -
28/01 kl 15 42 16 58 -
28/01 kl 16 3 21 24 -
28/01 kl 17 -35 22 -13 -
28/01 kl 18 -61 27 -34 -
28/01 kl 19 -70 32 -38 -
28/01 kl 20 -63 35 -28 -
28/01 kl 21 -41 41 0 -
28/01 kl 22 -6 38 32 -
28/01 kl 23 32 41 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 89 154 96 110
Laveste vannstand -40 -70 -26 -53 -72
Avvik gult nivå -63 -58 7 -51 -37
Avvik orange nivå -80 -75 -10 -68 -54
Avvik rødt nivå -90 -85 -20 -78 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm