Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 79 95 83 -
28/01 kl 01 76 92 82 -
28/01 kl 02 61 77 64 -
28/01 kl 03 31 44 34 -
28/01 kl 04 -6 7 -3 -
28/01 kl 05 -40 -26 -37 -
28/01 kl 06 -56 -39 -52 -
28/01 kl 07 -55 -38 -53 -
28/01 kl 08 -45 -21 -38 -
28/01 kl 09 -14 9 -11 -
28/01 kl 10 25 53 30 -
28/01 kl 11 62 88 66 -
28/01 kl 12 83 112 89 -
28/01 kl 13 87 115 96 -
28/01 kl 14 74 106 85 -
28/01 kl 15 47 83 58 -
28/01 kl 16 12 47 24 -
28/01 kl 17 -23 12 -13 -
28/01 kl 18 -46 -13 -34 -
28/01 kl 19 -52 -17 -38 -
28/01 kl 20 -42 -14 -28 -
28/01 kl 21 -20 11 0 -
28/01 kl 22 14 43 32 -
28/01 kl 23 50 80 73 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 95 163 115 115
Laveste vannstand -42 -75 -39 -56 -74
Avvik gult nivå -63 -52 16 -32 -32
Avvik orange nivå -80 -69 -1 -49 -49
Avvik rødt nivå -90 -79 -11 -59 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm