Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 9 25 13 -
28/01 kl 01 4 20 10 -
28/01 kl 02 2 18 5 -
28/01 kl 03 -1 12 2 -
28/01 kl 04 -2 11 1 -
28/01 kl 05 -5 9 -2 -
28/01 kl 06 -5 12 -1 -
28/01 kl 07 -4 13 -2 -
28/01 kl 08 -9 15 -2 -
28/01 kl 09 -6 17 -3 -
28/01 kl 10 -5 23 0 -
28/01 kl 11 -2 24 2 -
28/01 kl 12 -1 28 5 -
28/01 kl 13 1 29 10 -
28/01 kl 14 2 34 13 -
28/01 kl 15 5 41 16 -
28/01 kl 16 9 44 21 -
28/01 kl 17 12 47 22 -
28/01 kl 18 15 48 27 -
28/01 kl 19 18 53 32 -
28/01 kl 20 21 49 35 -
28/01 kl 21 21 52 41 -
28/01 kl 22 20 49 38 -
28/01 kl 23 18 48 41 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 22 75 53 45
Laveste værets virkning 5 -6 11 -9 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm