Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 60 43 103 -
29/01 kl 01 70 40 110 -
29/01 kl 02 64 42 106 -
29/01 kl 03 45 35 80 -
29/01 kl 04 13 39 52 -
29/01 kl 05 -21 27 6 -
29/01 kl 06 -45 27 -18 -
29/01 kl 07 -53 21 -32 -
29/01 kl 08 -45 14 -31 -
29/01 kl 09 -24 14 -10 -
29/01 kl 10 10 6 16 -
29/01 kl 11 46 8 54 -
29/01 kl 12 74 4 78 -
29/01 kl 13 84 0 84 -
29/01 kl 14 78 1 79 -
29/01 kl 15 57 1 58 -
29/01 kl 16 24 -2 22 -
29/01 kl 17 -16 1 -15 -
29/01 kl 18 -48 -6 -54 -
29/01 kl 19 -65 3 -62 -
29/01 kl 20 -66 -6 -72 -
29/01 kl 21 -53 3 -50 -
29/01 kl 22 -25 0 -25 -
29/01 kl 23 11 2 13 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 84 89 154 96 110
Laveste vannstand -40 -70 -26 -53 -72
Avvik gult nivå -63 -58 7 -51 -37
Avvik orange nivå -80 -75 -10 -68 -54
Avvik rødt nivå -90 -85 -20 -78 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm