Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 178 32 210 203
25/01 kl 14 143 27 170 168
25/01 kl 15 106 29 135 133
25/01 kl 16 77 24 101 100
25/01 kl 17 62 24 86 85
25/01 kl 18 63 23 86 84
25/01 kl 19 80 19 99 98
25/01 kl 20 112 15 127 131
25/01 kl 21 150 13 163 164
25/01 kl 22 181 11 192 195
25/01 kl 23 197 6 203 210

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 215 280 222 236
Laveste vannstand 86 56 100 73 54
Avvik gult nivå -63 -58 7 -51 -37
Avvik orange nivå -80 -75 -10 -68 -54
Avvik rødt nivå -90 -85 -20 -78 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm