Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 210 210 210 203
25/01 kl 14 170 171 170 168
25/01 kl 15 135 137 135 133
25/01 kl 16 100 102 101 100
25/01 kl 17 88 90 86 85
25/01 kl 18 84 90 86 84
25/01 kl 19 97 101 99 98
25/01 kl 20 123 128 127 131
25/01 kl 21 157 161 163 164
25/01 kl 22 192 196 192 195
25/01 kl 23 202 206 203 210

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 221 289 241 241
Laveste vannstand 84 51 87 70 52
Avvik gult nivå -63 -52 16 -32 -32
Avvik orange nivå -80 -69 -1 -49 -49
Avvik rødt nivå -90 -79 -11 -59 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm