Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 198 5 203 206
26/01 kl 01 184 3 187 193
26/01 kl 02 156 4 160 165
26/01 kl 03 122 0 122 131
26/01 kl 04 94 7 101 102
26/01 kl 05 78 2 80 85
26/01 kl 06 78 3 81 91
26/01 kl 07 93 6 99 -
26/01 kl 08 123 7 130 -
26/01 kl 09 160 5 165 -
26/01 kl 10 192 8 200 -
26/01 kl 11 210 5 215 -
26/01 kl 12 211 3 214 -
26/01 kl 13 196 6 202 -
26/01 kl 14 166 5 171 -
26/01 kl 15 127 2 129 -
26/01 kl 16 90 0 90 -
26/01 kl 17 66 2 68 -
26/01 kl 18 57 -1 56 -
26/01 kl 19 65 2 67 -
26/01 kl 20 89 1 90 -
26/01 kl 21 126 3 129 -
26/01 kl 22 164 2 166 -
26/01 kl 23 190 8 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 215 280 222 236
Laveste vannstand 86 56 100 73 54
Avvik gult nivå -63 -58 7 -51 -37
Avvik orange nivå -80 -75 -10 -68 -54
Avvik rødt nivå -90 -85 -20 -78 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm