Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 201 205 203 206
26/01 kl 01 181 187 187 193
26/01 kl 02 153 158 160 165
26/01 kl 03 119 126 122 131
26/01 kl 04 93 99 101 102
26/01 kl 05 74 81 80 85
26/01 kl 06 74 80 81 91
26/01 kl 07 92 100 99 -
26/01 kl 08 122 129 130 -
26/01 kl 09 156 164 165 -
26/01 kl 10 186 195 200 -
26/01 kl 11 206 215 215 -
26/01 kl 12 210 221 214 -
26/01 kl 13 195 208 202 -
26/01 kl 14 167 181 171 -
26/01 kl 15 124 137 129 -
26/01 kl 16 85 100 90 -
26/01 kl 17 64 76 68 -
26/01 kl 18 51 67 56 -
26/01 kl 19 64 77 67 -
26/01 kl 20 84 102 90 -
26/01 kl 21 129 143 129 -
26/01 kl 22 168 183 166 -
26/01 kl 23 196 212 198 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 221 289 241 241
Laveste vannstand 84 51 87 70 52
Avvik gult nivå -63 -52 16 -32 -32
Avvik orange nivå -80 -69 -1 -49 -49
Avvik rødt nivå -90 -79 -11 -59 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm