Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 200 11 211 -
27/01 kl 01 194 14 208 -
27/01 kl 02 173 20 193 -
27/01 kl 03 140 26 166 -
27/01 kl 04 106 33 139 -
27/01 kl 05 82 35 117 -
27/01 kl 06 74 47 121 -
27/01 kl 07 81 42 123 -
27/01 kl 08 104 51 155 -
27/01 kl 09 138 53 191 -
27/01 kl 10 176 58 234 -
27/01 kl 11 203 59 262 -
27/01 kl 12 214 66 280 -
27/01 kl 13 207 67 274 -
27/01 kl 14 185 69 254 -
27/01 kl 15 149 70 219 -
27/01 kl 16 108 62 170 -
27/01 kl 17 75 55 130 -
27/01 kl 18 58 47 105 -
27/01 kl 19 57 43 100 -
27/01 kl 20 72 35 107 -
27/01 kl 21 103 30 133 -
27/01 kl 22 142 24 166 -
27/01 kl 23 177 20 197 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 215 280 222 236
Laveste vannstand 86 56 100 73 54
Avvik gult nivå -63 -58 7 -51 -37
Avvik orange nivå -80 -75 -10 -68 -54
Avvik rødt nivå -90 -85 -20 -78 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm