Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 211 226 211 -
27/01 kl 01 208 223 208 -
27/01 kl 02 192 205 193 -
27/01 kl 03 165 180 166 -
27/01 kl 04 135 151 139 -
27/01 kl 05 115 131 117 -
27/01 kl 06 113 131 121 -
27/01 kl 07 119 137 123 -
27/01 kl 08 149 169 155 -
27/01 kl 09 185 204 191 -
27/01 kl 10 227 247 234 -
27/01 kl 11 254 274 262 -
27/01 kl 12 267 289 280 -
27/01 kl 13 259 279 274 -
27/01 kl 14 240 260 254 -
27/01 kl 15 199 215 219 -
27/01 kl 16 158 177 170 -
27/01 kl 17 115 133 130 -
27/01 kl 18 96 112 105 -
27/01 kl 19 87 106 100 -
27/01 kl 20 98 116 107 -
27/01 kl 21 122 142 133 -
27/01 kl 22 158 176 166 -
27/01 kl 23 188 206 197 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 221 289 241 241
Laveste vannstand 84 51 87 70 52
Avvik gult nivå -63 -52 16 -32 -32
Avvik orange nivå -80 -69 -1 -49 -49
Avvik rødt nivå -90 -79 -11 -59 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm