Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 206 211 212 213
27/01 kl 01 203 208 207 213
27/01 kl 02 193 193 195 197
27/01 kl 03 166 166 165 174
27/01 kl 04 133 139 144 144
27/01 kl 05 114 117 117 123
27/01 kl 06 112 121 121 122
27/01 kl 07 123 123 127 129
27/01 kl 08 150 155 157 160
27/01 kl 09 188 191 194 198
27/01 kl 10 226 234 235 237
27/01 kl 11 256 262 265 267
27/01 kl 12 265 280 283 283
27/01 kl 13 261 274 276 276
27/01 kl 14 244 254 258 257
27/01 kl 15 204 219 216 217
27/01 kl 16 155 170 167 170
27/01 kl 17 117 130 129 128
27/01 kl 18 94 105 104 105
27/01 kl 19 85 100 95 96
27/01 kl 20 94 107 108 104
27/01 kl 21 124 133 129 130
27/01 kl 22 158 166 165 164
27/01 kl 23 190 197 196 193

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 210 215 280 222 236
Max fra modell: 25.01 18 210 219 283 226 242
Max fra modell: 25.01 12 231 217 283 229 242
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm