Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 11 26 11 -
27/01 kl 01 14 29 14 -
27/01 kl 02 19 32 20 -
27/01 kl 03 25 40 26 -
27/01 kl 04 29 45 33 -
27/01 kl 05 33 49 35 -
27/01 kl 06 39 57 47 -
27/01 kl 07 38 56 42 -
27/01 kl 08 45 65 51 -
27/01 kl 09 47 66 53 -
27/01 kl 10 51 71 58 -
27/01 kl 11 51 71 59 -
27/01 kl 12 53 75 66 -
27/01 kl 13 52 72 67 -
27/01 kl 14 55 75 69 -
27/01 kl 15 50 66 70 -
27/01 kl 16 50 69 62 -
27/01 kl 17 40 58 55 -
27/01 kl 18 38 54 47 -
27/01 kl 19 30 49 43 -
27/01 kl 20 26 44 35 -
27/01 kl 21 19 39 30 -
27/01 kl 22 16 34 24 -
27/01 kl 23 11 29 20 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 32 22 75 53 45
Laveste værets virkning 5 -6 11 -9 -11
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm