Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 196 13 209 -
28/01 kl 01 198 10 208 -
28/01 kl 02 185 5 190 -
28/01 kl 03 158 2 160 -
28/01 kl 04 122 1 123 -
28/01 kl 05 91 -2 89 -
28/01 kl 06 75 -1 74 -
28/01 kl 07 75 -2 73 -
28/01 kl 08 90 -2 88 -
28/01 kl 09 118 -3 115 -
28/01 kl 10 156 0 156 -
28/01 kl 11 190 2 192 -
28/01 kl 12 210 5 215 -
28/01 kl 13 212 10 222 -
28/01 kl 14 198 13 211 -
28/01 kl 15 168 16 184 -
28/01 kl 16 129 21 150 -
28/01 kl 17 91 22 113 -
28/01 kl 18 65 27 92 -
28/01 kl 19 56 32 88 -
28/01 kl 20 63 35 98 -
28/01 kl 21 85 41 126 -
28/01 kl 22 120 38 158 -
28/01 kl 23 158 41 199 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 215 280 222 236
Laveste vannstand 86 56 100 73 54
Avvik gult nivå -63 -58 7 -51 -37
Avvik orange nivå -80 -75 -10 -68 -54
Avvik rødt nivå -90 -85 -20 -78 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm