Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 205 221 209 -
28/01 kl 01 202 218 208 -
28/01 kl 02 187 203 190 -
28/01 kl 03 157 170 160 -
28/01 kl 04 120 133 123 -
28/01 kl 05 86 100 89 -
28/01 kl 06 70 87 74 -
28/01 kl 07 71 88 73 -
28/01 kl 08 81 105 88 -
28/01 kl 09 112 135 115 -
28/01 kl 10 151 179 156 -
28/01 kl 11 188 214 192 -
28/01 kl 12 209 238 215 -
28/01 kl 13 213 241 222 -
28/01 kl 14 200 232 211 -
28/01 kl 15 173 209 184 -
28/01 kl 16 138 173 150 -
28/01 kl 17 103 138 113 -
28/01 kl 18 80 113 92 -
28/01 kl 19 74 109 88 -
28/01 kl 20 84 112 98 -
28/01 kl 21 106 137 126 -
28/01 kl 22 140 169 158 -
28/01 kl 23 176 206 199 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 221 289 241 241
Laveste vannstand 84 51 87 70 52
Avvik gult nivå -63 -52 16 -32 -32
Avvik orange nivå -80 -69 -1 -49 -49
Avvik rødt nivå -90 -79 -11 -59 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm