Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 186 43 229 -
29/01 kl 01 196 40 236 -
29/01 kl 02 190 42 232 -
29/01 kl 03 171 35 206 -
29/01 kl 04 139 39 178 -
29/01 kl 05 105 27 132 -
29/01 kl 06 81 27 108 -
29/01 kl 07 73 21 94 -
29/01 kl 08 81 14 95 -
29/01 kl 09 102 14 116 -
29/01 kl 10 136 6 142 -
29/01 kl 11 172 8 180 -
29/01 kl 12 200 4 204 -
29/01 kl 13 210 0 210 -
29/01 kl 14 204 1 205 -
29/01 kl 15 183 1 184 -
29/01 kl 16 150 -2 148 -
29/01 kl 17 110 1 111 -
29/01 kl 18 78 -6 72 -
29/01 kl 19 61 3 64 -
29/01 kl 20 60 -6 54 -
29/01 kl 21 73 3 76 -
29/01 kl 22 101 0 101 -
29/01 kl 23 137 2 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 215 280 222 236
Laveste vannstand 86 56 100 73 54
Avvik gult nivå -63 -58 7 -51 -37
Avvik orange nivå -80 -75 -10 -68 -54
Avvik rødt nivå -90 -85 -20 -78 -64
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm