Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 203 231 229 -
29/01 kl 01 212 241 236 -
29/01 kl 02 205 234 232 -
29/01 kl 03 185 211 206 -
29/01 kl 04 152 177 178 -
29/01 kl 05 116 141 132 -
29/01 kl 06 90 114 108 -
29/01 kl 07 80 105 94 -
29/01 kl 08 87 111 95 -
29/01 kl 09 103 128 116 -
29/01 kl 10 133 163 142 -
29/01 kl 11 168 196 180 -
29/01 kl 12 194 224 204 -
29/01 kl 13 200 229 210 -
29/01 kl 14 198 227 205 -
29/01 kl 15 172 201 184 -
29/01 kl 16 143 166 148 -
29/01 kl 17 100 128 111 -
29/01 kl 18 70 95 72 -
29/01 kl 19 55 79 64 -
29/01 kl 20 52 76 54 -
29/01 kl 21 69 90 76 -
29/01 kl 22 98 118 101 -
29/01 kl 23 133 157 139 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 210 221 289 241 241
Laveste vannstand 84 51 87 70 52
Avvik gult nivå -63 -52 16 -32 -32
Avvik orange nivå -80 -69 -1 -49 -49
Avvik rødt nivå -90 -79 -11 -59 -59
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm