Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 62 -4 58 59
26/01 kl 01 77 -5 72 74
26/01 kl 02 74 -4 70 71
26/01 kl 03 53 -3 50 49
26/01 kl 04 20 -2 18 16
26/01 kl 05 -14 -1 -15 -16
26/01 kl 06 -42 0 -42 -43
26/01 kl 07 -57 1 -56 -
26/01 kl 08 -53 2 -51 -
26/01 kl 09 -30 3 -27 -
26/01 kl 10 5 4 9 -
26/01 kl 11 44 6 50 -
26/01 kl 12 76 7 83 -
26/01 kl 13 94 9 103 -
26/01 kl 14 92 12 104 -
26/01 kl 15 72 14 86 -
26/01 kl 16 37 16 53 -
26/01 kl 17 -3 18 15 -
26/01 kl 18 -40 19 -21 -
26/01 kl 19 -65 21 -44 -
26/01 kl 20 -71 22 -49 -
26/01 kl 21 -57 21 -36 -
26/01 kl 22 -28 23 -5 -
26/01 kl 23 11 25 36 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 104 134 122 148
Laveste vannstand -70 -56 -39 -46 -35
Avvik gult nivå -63 -50 -20 -32 -6
Avvik orange nivå -85 -72 -42 -54 -28
Avvik rødt nivå -95 -82 -52 -64 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm