Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 -6 -4 -4 -3
26/01 kl 01 -5 -3 -5 -3
26/01 kl 02 -5 -3 -4 -3
26/01 kl 03 -5 -2 -3 -4
26/01 kl 04 -2 0 -2 -4
26/01 kl 05 -2 1 -1 -2
26/01 kl 06 -1 2 0 -1
26/01 kl 07 1 4 1 -
26/01 kl 08 1 4 2 -
26/01 kl 09 1 5 3 -
26/01 kl 10 4 8 4 -
26/01 kl 11 6 10 6 -
26/01 kl 12 5 10 7 -
26/01 kl 13 8 12 9 -
26/01 kl 14 10 15 12 -
26/01 kl 15 12 17 14 -
26/01 kl 16 13 18 16 -
26/01 kl 17 14 19 18 -
26/01 kl 18 16 21 19 -
26/01 kl 19 16 22 21 -
26/01 kl 20 17 23 22 -
26/01 kl 21 17 24 21 -
26/01 kl 22 17 24 23 -
26/01 kl 23 17 26 25 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 26 43 53 66
Laveste værets virkning -6 -6 15 11 12
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm