Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 47 24 71 -
27/01 kl 01 72 23 95 -
27/01 kl 02 80 23 103 -
27/01 kl 03 68 21 89 -
27/01 kl 04 40 20 60 -
27/01 kl 05 4 22 26 -
27/01 kl 06 -30 24 -6 -
27/01 kl 07 -54 25 -29 -
27/01 kl 08 -60 28 -32 -
27/01 kl 09 -47 29 -18 -
27/01 kl 10 -17 27 10 -
27/01 kl 11 22 27 49 -
27/01 kl 12 60 30 90 -
27/01 kl 13 87 33 120 -
27/01 kl 14 97 37 134 -
27/01 kl 15 86 40 126 -
27/01 kl 16 58 41 99 -
27/01 kl 17 19 40 59 -
27/01 kl 18 -22 38 16 -
27/01 kl 19 -54 36 -18 -
27/01 kl 20 -72 33 -39 -
27/01 kl 21 -69 31 -38 -
27/01 kl 22 -47 31 -16 -
27/01 kl 23 -12 33 21 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 104 134 122 148
Laveste vannstand -70 -56 -39 -46 -35
Avvik gult nivå -63 -50 -20 -32 -6
Avvik orange nivå -85 -72 -42 -54 -28
Avvik rødt nivå -95 -82 -52 -64 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm