Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 17 27 24 -
27/01 kl 01 16 26 23 -
27/01 kl 02 15 27 23 -
27/01 kl 03 15 26 21 -
27/01 kl 04 15 25 20 -
27/01 kl 05 16 26 22 -
27/01 kl 06 16 27 24 -
27/01 kl 07 16 27 25 -
27/01 kl 08 18 30 28 -
27/01 kl 09 20 31 29 -
27/01 kl 10 20 32 27 -
27/01 kl 11 21 35 27 -
27/01 kl 12 23 38 30 -
27/01 kl 13 25 40 33 -
27/01 kl 14 25 39 37 -
27/01 kl 15 26 37 40 -
27/01 kl 16 28 39 41 -
27/01 kl 17 28 40 40 -
27/01 kl 18 27 41 38 -
27/01 kl 19 28 43 36 -
27/01 kl 20 28 42 33 -
27/01 kl 21 28 40 31 -
27/01 kl 22 27 39 31 -
27/01 kl 23 27 38 33 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 26 43 53 66
Laveste værets virkning -6 -6 15 11 12
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm