Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 6 37 43 -
29/01 kl 01 43 39 82 -
29/01 kl 02 69 40 109 -
29/01 kl 03 77 40 117 -
29/01 kl 04 66 41 107 -
29/01 kl 05 39 41 80 -
29/01 kl 06 4 39 43 -
29/01 kl 07 -29 37 8 -
29/01 kl 08 -53 39 -14 -
29/01 kl 09 -60 39 -21 -
29/01 kl 10 -48 38 -10 -
29/01 kl 11 -19 42 23 -
29/01 kl 12 18 47 65 -
29/01 kl 13 55 46 101 -
29/01 kl 14 82 52 134 -
29/01 kl 15 92 56 148 -
29/01 kl 16 83 58 141 -
29/01 kl 17 56 53 109 -
29/01 kl 18 19 47 66 -
29/01 kl 19 -20 39 19 -
29/01 kl 20 -52 36 -16 -
29/01 kl 21 -69 34 -35 -
29/01 kl 22 -67 32 -35 -
29/01 kl 23 -47 29 -18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 104 134 122 148
Laveste vannstand -70 -56 -39 -46 -35
Avvik gult nivå -63 -50 -20 -32 -6
Avvik orange nivå -85 -72 -42 -54 -28
Avvik rødt nivå -95 -82 -52 -64 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm