Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 18 61 43 -
29/01 kl 01 56 99 82 -
29/01 kl 02 81 125 109 -
29/01 kl 03 90 132 117 -
29/01 kl 04 80 120 107 -
29/01 kl 05 55 97 80 -
29/01 kl 06 20 66 43 -
29/01 kl 07 -12 33 8 -
29/01 kl 08 -34 9 -14 -
29/01 kl 09 -43 0 -21 -
29/01 kl 10 -31 8 -10 -
29/01 kl 11 0 40 23 -
29/01 kl 12 39 83 65 -
29/01 kl 13 75 121 101 -
29/01 kl 14 103 146 134 -
29/01 kl 15 114 153 148 -
29/01 kl 16 103 144 141 -
29/01 kl 17 75 118 109 -
29/01 kl 18 38 82 66 -
29/01 kl 19 0 42 19 -
29/01 kl 20 -34 10 -16 -
29/01 kl 21 -50 -10 -35 -
29/01 kl 22 -47 -11 -35 -
29/01 kl 23 -29 7 -18 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 91 107 136 130 153
Laveste vannstand -72 -56 -44 -61 -50
Avvik gult nivå -63 -47 -18 -24 -1
Avvik orange nivå -85 -69 -40 -46 -23
Avvik rødt nivå -95 -79 -50 -56 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm