Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 12 55 37 -
29/01 kl 01 13 56 39 -
29/01 kl 02 12 56 40 -
29/01 kl 03 13 55 40 -
29/01 kl 04 14 54 41 -
29/01 kl 05 16 58 41 -
29/01 kl 06 16 62 39 -
29/01 kl 07 17 62 37 -
29/01 kl 08 19 62 39 -
29/01 kl 09 17 60 39 -
29/01 kl 10 17 56 38 -
29/01 kl 11 19 59 42 -
29/01 kl 12 21 65 47 -
29/01 kl 13 20 66 46 -
29/01 kl 14 21 64 52 -
29/01 kl 15 22 61 56 -
29/01 kl 16 20 61 58 -
29/01 kl 17 19 62 53 -
29/01 kl 18 19 63 47 -
29/01 kl 19 20 62 39 -
29/01 kl 20 18 62 36 -
29/01 kl 21 19 59 34 -
29/01 kl 22 20 56 32 -
29/01 kl 23 18 54 29 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 26 43 53 66
Laveste værets virkning -6 -6 15 11 12
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm