Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 225 0 225 228
25/01 kl 14 213 0 213 212
25/01 kl 15 185 0 185 183
25/01 kl 16 148 -1 147 145
25/01 kl 17 110 -1 109 108
25/01 kl 18 81 -1 80 80
25/01 kl 19 67 -3 64 67
25/01 kl 20 72 -3 69 72
25/01 kl 21 95 -2 93 93
25/01 kl 22 130 -3 127 128
25/01 kl 23 167 -3 164 165

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 225 238 268 256 282
Laveste vannstand 64 78 95 88 99
Avvik gult nivå -63 -50 -20 -32 -6
Avvik orange nivå -85 -72 -42 -54 -28
Avvik rødt nivå -95 -82 -52 -64 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm