Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 225 225 225 228
25/01 kl 14 212 214 213 212
25/01 kl 15 184 186 185 183
25/01 kl 16 146 147 147 145
25/01 kl 17 107 108 109 108
25/01 kl 18 78 79 80 80
25/01 kl 19 62 64 64 67
25/01 kl 20 68 70 69 72
25/01 kl 21 91 93 93 93
25/01 kl 22 124 127 127 128
25/01 kl 23 161 163 164 165

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 225 241 270 264 287
Laveste vannstand 62 78 90 73 84
Avvik gult nivå -63 -47 -18 -24 -1
Avvik orange nivå -85 -69 -40 -46 -23
Avvik rødt nivå -95 -79 -50 -56 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm