Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 0 0 0 3
25/01 kl 14 -1 1 0 -1
25/01 kl 15 -1 1 0 -2
25/01 kl 16 -2 -1 -1 -3
25/01 kl 17 -3 -2 -1 -2
25/01 kl 18 -3 -2 -1 -1
25/01 kl 19 -5 -3 -3 0
25/01 kl 20 -4 -2 -3 0
25/01 kl 21 -4 -2 -2 -2
25/01 kl 22 -6 -3 -3 -2
25/01 kl 23 -6 -4 -3 -2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 26 43 53 66
Laveste værets virkning -6 -6 15 11 12
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm