Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
26/01 kl 00 196 -4 192 193
26/01 kl 01 211 -5 206 208
26/01 kl 02 208 -4 204 205
26/01 kl 03 187 -3 184 183
26/01 kl 04 154 -2 152 150
26/01 kl 05 120 -1 119 118
26/01 kl 06 92 0 92 91
26/01 kl 07 77 1 78 -
26/01 kl 08 81 2 83 -
26/01 kl 09 104 3 107 -
26/01 kl 10 139 4 143 -
26/01 kl 11 178 6 184 -
26/01 kl 12 210 7 217 -
26/01 kl 13 228 9 237 -
26/01 kl 14 226 12 238 -
26/01 kl 15 206 14 220 -
26/01 kl 16 171 16 187 -
26/01 kl 17 131 18 149 -
26/01 kl 18 94 19 113 -
26/01 kl 19 69 21 90 -
26/01 kl 20 63 22 85 -
26/01 kl 21 77 21 98 -
26/01 kl 22 106 23 129 -
26/01 kl 23 145 25 170 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 225 238 268 256 282
Laveste vannstand 64 78 95 88 99
Avvik gult nivå -63 -50 -20 -32 -6
Avvik orange nivå -85 -72 -42 -54 -28
Avvik rødt nivå -95 -82 -52 -64 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm