Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
26/01 kl 00 190 192 192 193
26/01 kl 01 206 208 206 208
26/01 kl 02 203 205 204 205
26/01 kl 03 182 185 184 183
26/01 kl 04 152 154 152 150
26/01 kl 05 118 121 119 118
26/01 kl 06 91 94 92 91
26/01 kl 07 78 81 78 -
26/01 kl 08 82 85 83 -
26/01 kl 09 105 109 107 -
26/01 kl 10 143 147 143 -
26/01 kl 11 184 188 184 -
26/01 kl 12 215 220 217 -
26/01 kl 13 236 240 237 -
26/01 kl 14 236 241 238 -
26/01 kl 15 218 223 220 -
26/01 kl 16 184 189 187 -
26/01 kl 17 145 150 149 -
26/01 kl 18 110 115 113 -
26/01 kl 19 85 91 90 -
26/01 kl 20 80 86 85 -
26/01 kl 21 94 101 98 -
26/01 kl 22 123 130 129 -
26/01 kl 23 162 171 170 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 225 241 270 264 287
Laveste vannstand 62 78 90 73 84
Avvik gult nivå -63 -47 -18 -24 -1
Avvik orange nivå -85 -69 -40 -46 -23
Avvik rødt nivå -95 -79 -50 -56 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm