Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
26/01 kl 00 193 192 192 192
26/01 kl 01 208 206 207 207
26/01 kl 02 205 204 204 205
26/01 kl 03 183 184 184 183
26/01 kl 04 150 152 152 152
26/01 kl 05 118 119 119 119
26/01 kl 06 91 92 92 91
26/01 kl 07 77 78 78 79
26/01 kl 08 84 83 83 84
26/01 kl 09 109 107 107 107
26/01 kl 10 146 143 144 144
26/01 kl 11 186 184 184 186
26/01 kl 12 221 217 217 218
26/01 kl 13 240 237 237 239
26/01 kl 14 241 238 238 239
26/01 kl 15 222 220 220 221
26/01 kl 16 188 187 187 188
26/01 kl 17 148 149 150 150
26/01 kl 18 114 113 113 114
26/01 kl 19 91 90 90 90
26/01 kl 20 84 85 85 85
26/01 kl 21 98 98 98 100
26/01 kl 22 128 129 128 129
26/01 kl 23 165 170 168 169

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 225 238 268 256 282
Max fra modell: 25.01 18 225 238 264 256 287
Max fra modell: 25.01 12 225 239 264 253 289
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm