Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 181 24 205 -
27/01 kl 01 206 23 229 -
27/01 kl 02 214 23 237 -
27/01 kl 03 202 21 223 -
27/01 kl 04 174 20 194 -
27/01 kl 05 138 22 160 -
27/01 kl 06 104 24 128 -
27/01 kl 07 80 25 105 -
27/01 kl 08 74 28 102 -
27/01 kl 09 87 29 116 -
27/01 kl 10 117 27 144 -
27/01 kl 11 156 27 183 -
27/01 kl 12 194 30 224 -
27/01 kl 13 221 33 254 -
27/01 kl 14 231 37 268 -
27/01 kl 15 220 40 260 -
27/01 kl 16 192 41 233 -
27/01 kl 17 153 40 193 -
27/01 kl 18 112 38 150 -
27/01 kl 19 80 36 116 -
27/01 kl 20 62 33 95 -
27/01 kl 21 65 31 96 -
27/01 kl 22 87 31 118 -
27/01 kl 23 122 33 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 225 238 268 256 282
Laveste vannstand 64 78 95 88 99
Avvik gult nivå -63 -50 -20 -32 -6
Avvik orange nivå -85 -72 -42 -54 -28
Avvik rødt nivå -95 -82 -52 -64 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm