Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 198 208 205 -
27/01 kl 01 222 232 229 -
27/01 kl 02 229 241 237 -
27/01 kl 03 217 228 223 -
27/01 kl 04 189 199 194 -
27/01 kl 05 154 164 160 -
27/01 kl 06 120 131 128 -
27/01 kl 07 96 107 105 -
27/01 kl 08 92 104 102 -
27/01 kl 09 107 118 116 -
27/01 kl 10 137 149 144 -
27/01 kl 11 177 191 183 -
27/01 kl 12 217 232 224 -
27/01 kl 13 246 261 254 -
27/01 kl 14 256 270 268 -
27/01 kl 15 246 257 260 -
27/01 kl 16 220 231 233 -
27/01 kl 17 181 193 193 -
27/01 kl 18 139 153 150 -
27/01 kl 19 108 123 116 -
27/01 kl 20 90 104 95 -
27/01 kl 21 93 105 96 -
27/01 kl 22 114 126 118 -
27/01 kl 23 149 160 155 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 225 241 270 264 287
Laveste vannstand 62 78 90 73 84
Avvik gult nivå -63 -47 -18 -24 -1
Avvik orange nivå -85 -69 -40 -46 -23
Avvik rødt nivå -95 -79 -50 -56 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm