Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 201 205 203 205
27/01 kl 01 228 229 229 228
27/01 kl 02 234 237 237 235
27/01 kl 03 221 223 223 222
27/01 kl 04 195 194 194 194
27/01 kl 05 159 160 158 159
27/01 kl 06 124 128 126 127
27/01 kl 07 104 105 103 105
27/01 kl 08 100 102 99 100
27/01 kl 09 114 116 114 115
27/01 kl 10 145 144 145 146
27/01 kl 11 188 183 184 185
27/01 kl 12 225 224 224 224
27/01 kl 13 253 254 252 253
27/01 kl 14 265 268 264 264
27/01 kl 15 256 260 257 254
27/01 kl 16 229 233 232 227
27/01 kl 17 193 193 194 189
27/01 kl 18 154 150 149 147
27/01 kl 19 120 116 114 112
27/01 kl 20 98 95 94 93
27/01 kl 21 100 96 96 95
27/01 kl 22 121 118 117 115
27/01 kl 23 154 155 153 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 225 238 268 256 282
Max fra modell: 25.01 18 225 238 264 256 287
Max fra modell: 25.01 12 225 239 264 253 289
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm