Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 161 33 194 -
28/01 kl 01 194 33 227 -
28/01 kl 02 212 34 246 -
28/01 kl 03 210 36 246 -
28/01 kl 04 190 35 225 -
28/01 kl 05 157 35 192 -
28/01 kl 06 120 33 153 -
28/01 kl 07 90 33 123 -
28/01 kl 08 74 34 108 -
28/01 kl 09 76 35 111 -
28/01 kl 10 98 35 133 -
28/01 kl 11 134 32 166 -
28/01 kl 12 174 31 205 -
28/01 kl 13 208 30 238 -
28/01 kl 14 227 29 256 -
28/01 kl 15 227 28 255 -
28/01 kl 16 208 26 234 -
28/01 kl 17 173 24 197 -
28/01 kl 18 132 23 155 -
28/01 kl 19 95 23 118 -
28/01 kl 20 69 23 92 -
28/01 kl 21 61 27 88 -
28/01 kl 22 74 32 106 -
28/01 kl 23 102 34 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 225 238 268 256 282
Laveste vannstand 64 78 95 88 99
Avvik gult nivå -63 -50 -20 -32 -6
Avvik orange nivå -85 -72 -42 -54 -28
Avvik rødt nivå -95 -82 -52 -64 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm