Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 189 198 194 -
28/01 kl 01 221 232 227 -
28/01 kl 02 240 251 246 -
28/01 kl 03 237 248 246 -
28/01 kl 04 215 228 225 -
28/01 kl 05 181 196 192 -
28/01 kl 06 146 161 153 -
28/01 kl 07 116 131 123 -
28/01 kl 08 99 115 108 -
28/01 kl 09 101 115 111 -
28/01 kl 10 124 136 133 -
28/01 kl 11 158 170 166 -
28/01 kl 12 197 211 205 -
28/01 kl 13 231 246 238 -
28/01 kl 14 248 263 256 -
28/01 kl 15 246 264 255 -
28/01 kl 16 227 248 234 -
28/01 kl 17 191 214 197 -
28/01 kl 18 146 173 155 -
28/01 kl 19 108 139 118 -
28/01 kl 20 80 115 92 -
28/01 kl 21 73 108 88 -
28/01 kl 22 88 123 106 -
28/01 kl 23 115 155 136 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 225 241 270 264 287
Laveste vannstand 62 78 90 73 84
Avvik gult nivå -63 -47 -18 -24 -1
Avvik orange nivå -85 -69 -40 -46 -23
Avvik rødt nivå -95 -79 -50 -56 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm