Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 28 37 33 -
28/01 kl 01 27 38 33 -
28/01 kl 02 28 39 34 -
28/01 kl 03 27 38 36 -
28/01 kl 04 25 38 35 -
28/01 kl 05 24 39 35 -
28/01 kl 06 26 41 33 -
28/01 kl 07 26 41 33 -
28/01 kl 08 25 41 34 -
28/01 kl 09 25 39 35 -
28/01 kl 10 26 38 35 -
28/01 kl 11 24 36 32 -
28/01 kl 12 23 37 31 -
28/01 kl 13 23 38 30 -
28/01 kl 14 21 36 29 -
28/01 kl 15 19 37 28 -
28/01 kl 16 19 40 26 -
28/01 kl 17 18 41 24 -
28/01 kl 18 14 41 23 -
28/01 kl 19 13 44 23 -
28/01 kl 20 11 46 23 -
28/01 kl 21 12 47 27 -
28/01 kl 22 14 49 32 -
28/01 kl 23 13 53 34 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 1 26 43 53 66
Laveste værets virkning -6 -6 15 11 12
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm