Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 140 37 177 -
29/01 kl 01 177 39 216 -
29/01 kl 02 203 40 243 -
29/01 kl 03 211 40 251 -
29/01 kl 04 200 41 241 -
29/01 kl 05 173 41 214 -
29/01 kl 06 138 39 177 -
29/01 kl 07 105 37 142 -
29/01 kl 08 81 39 120 -
29/01 kl 09 74 39 113 -
29/01 kl 10 86 38 124 -
29/01 kl 11 115 42 157 -
29/01 kl 12 152 47 199 -
29/01 kl 13 189 46 235 -
29/01 kl 14 216 52 268 -
29/01 kl 15 226 56 282 -
29/01 kl 16 217 58 275 -
29/01 kl 17 190 53 243 -
29/01 kl 18 153 47 200 -
29/01 kl 19 114 39 153 -
29/01 kl 20 82 36 118 -
29/01 kl 21 65 34 99 -
29/01 kl 22 67 32 99 -
29/01 kl 23 87 29 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 225 238 268 256 282
Laveste vannstand 64 78 95 88 99
Avvik gult nivå -63 -50 -20 -32 -6
Avvik orange nivå -85 -72 -42 -54 -28
Avvik rødt nivå -95 -82 -52 -64 -38
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm