Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 152 195 177 -
29/01 kl 01 190 233 216 -
29/01 kl 02 215 259 243 -
29/01 kl 03 224 266 251 -
29/01 kl 04 214 254 241 -
29/01 kl 05 189 231 214 -
29/01 kl 06 154 200 177 -
29/01 kl 07 122 167 142 -
29/01 kl 08 100 143 120 -
29/01 kl 09 91 134 113 -
29/01 kl 10 103 142 124 -
29/01 kl 11 134 174 157 -
29/01 kl 12 173 217 199 -
29/01 kl 13 209 255 235 -
29/01 kl 14 237 280 268 -
29/01 kl 15 248 287 282 -
29/01 kl 16 237 278 275 -
29/01 kl 17 209 252 243 -
29/01 kl 18 172 216 200 -
29/01 kl 19 134 176 153 -
29/01 kl 20 100 144 118 -
29/01 kl 21 84 124 99 -
29/01 kl 22 87 123 99 -
29/01 kl 23 105 141 116 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 225 241 270 264 287
Laveste vannstand 62 78 90 73 84
Avvik gult nivå -63 -47 -18 -24 -1
Avvik orange nivå -85 -69 -40 -46 -23
Avvik rødt nivå -95 -79 -50 -56 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: 0 cm