Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 33 19 52 52
25/01 kl 14 9 16 25 27
25/01 kl 15 -17 13 -4 -4
25/01 kl 16 -38 11 -27 -23
25/01 kl 17 -47 8 -39 -37
25/01 kl 18 -42 7 -35 -33
25/01 kl 19 -27 4 -23 -16
25/01 kl 20 -4 0 -4 5
25/01 kl 21 21 -3 18 27
25/01 kl 22 43 -3 40 43
25/01 kl 23 54 -4 50 51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 67 111 69 68
Laveste vannstand -39 -49 -33 -42 -41
Avvik gult nivå -60 -45 -1 -43 -44
Avvik orange nivå -73 -58 -14 -56 -57
Avvik rødt nivå -88 -73 -29 -71 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm