Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 73 - - 74
25/01 kl 13 52 52 51 51
25/01 kl 14 27 25 24 24
25/01 kl 15 -4 -4 -4 -5
25/01 kl 16 -23 -27 -28 -29
25/01 kl 17 -37 -39 -40 -40
25/01 kl 18 -33 -35 -35 -36
25/01 kl 19 -16 -23 -23 -24
25/01 kl 20 5 -4 -5 -5
25/01 kl 21 27 18 17 17
25/01 kl 22 43 40 40 38
25/01 kl 23 51 50 50 50

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 52 67 111 69 68
Max fra modell: 25.01 18 51 68 112 71 76
Max fra modell: 25.01 12 74 70 109 68 76
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm