Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 00 55 23 78 -
27/01 kl 01 47 29 76 -
27/01 kl 02 27 36 63 -
27/01 kl 03 2 38 40 -
27/01 kl 04 -23 41 18 -
27/01 kl 05 -40 43 3 -
27/01 kl 06 -43 42 -1 -
27/01 kl 07 -33 42 9 -
27/01 kl 08 -13 46 33 -
27/01 kl 09 11 47 58 -
27/01 kl 10 36 48 84 -
27/01 kl 11 55 49 104 -
27/01 kl 12 63 48 111 -
27/01 kl 13 57 45 102 -
27/01 kl 14 38 41 79 -
27/01 kl 15 12 38 50 -
27/01 kl 16 -16 33 17 -
27/01 kl 17 -40 29 -11 -
27/01 kl 18 -51 23 -28 -
27/01 kl 19 -48 15 -33 -
27/01 kl 20 -34 11 -23 -
27/01 kl 21 -10 8 -2 -
27/01 kl 22 16 5 21 -
27/01 kl 23 39 6 45 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 52 67 111 69 68
Laveste vannstand -39 -49 -33 -42 -41
Avvik gult nivå -60 -45 -1 -43 -44
Avvik orange nivå -73 -58 -14 -56 -57
Avvik rødt nivå -88 -73 -29 -71 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm