Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
27/01 kl 00 76 78 79 82
27/01 kl 01 76 76 77 79
27/01 kl 02 56 63 64 67
27/01 kl 03 31 40 43 44
27/01 kl 04 9 18 19 19
27/01 kl 05 -5 3 3 2
27/01 kl 06 -8 -1 -1 -1
27/01 kl 07 4 9 10 12
27/01 kl 08 25 33 34 35
27/01 kl 09 47 58 60 59
27/01 kl 10 73 84 85 83
27/01 kl 11 94 104 105 103
27/01 kl 12 97 111 112 109
27/01 kl 13 86 102 103 99
27/01 kl 14 66 79 79 78
27/01 kl 15 40 50 49 49
27/01 kl 16 9 17 16 15
27/01 kl 17 -19 -11 -15 -16
27/01 kl 18 -37 -28 -32 -35
27/01 kl 19 -40 -33 -36 -37
27/01 kl 20 -23 -23 -26 -27
27/01 kl 21 1 -2 -4 -4
27/01 kl 22 24 21 19 19
27/01 kl 23 42 45 41 40

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 52 67 111 69 68
Max fra modell: 25.01 18 51 68 112 71 76
Max fra modell: 25.01 12 74 70 109 68 76
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm