Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 00 22 33 23 -
27/01 kl 01 27 38 29 -
27/01 kl 02 31 44 36 -
27/01 kl 03 33 47 38 -
27/01 kl 04 34 49 41 -
27/01 kl 05 35 50 43 -
27/01 kl 06 37 54 42 -
27/01 kl 07 38 54 42 -
27/01 kl 08 38 54 46 -
27/01 kl 09 38 54 47 -
27/01 kl 10 38 54 48 -
27/01 kl 11 37 53 49 -
27/01 kl 12 37 51 48 -
27/01 kl 13 34 48 45 -
27/01 kl 14 32 46 41 -
27/01 kl 15 30 43 38 -
27/01 kl 16 25 37 33 -
27/01 kl 17 19 33 29 -
27/01 kl 18 13 28 23 -
27/01 kl 19 10 24 15 -
27/01 kl 20 6 20 11 -
27/01 kl 21 3 17 8 -
27/01 kl 22 -1 12 5 -
27/01 kl 23 -1 11 6 -

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 32 54 28 22
Laveste værets virkning -7 -7 -1 -6 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm