Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
25/01 kl 13 128 19 147 147
25/01 kl 14 104 16 120 122
25/01 kl 15 78 13 91 91
25/01 kl 16 57 11 68 72
25/01 kl 17 48 8 56 58
25/01 kl 18 53 7 60 62
25/01 kl 19 68 4 72 79
25/01 kl 20 91 0 91 100
25/01 kl 21 116 -3 113 122
25/01 kl 22 138 -3 135 138
25/01 kl 23 149 -4 145 146

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 162 206 164 163
Laveste vannstand 56 46 62 53 54
Avvik gult nivå -60 -45 -1 -43 -44
Avvik orange nivå -73 -58 -14 -56 -57
Avvik rødt nivå -88 -73 -29 -71 -72
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm