Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 147 147 147 147
25/01 kl 14 119 120 120 122
25/01 kl 15 90 91 91 91
25/01 kl 16 66 68 68 72
25/01 kl 17 55 57 56 58
25/01 kl 18 58 60 60 62
25/01 kl 19 70 72 72 79
25/01 kl 20 88 90 91 100
25/01 kl 21 110 111 113 122
25/01 kl 22 131 133 135 138
25/01 kl 23 142 145 145 146

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 147 176 209 176 172
Laveste vannstand 55 49 57 46 50
Avvik gult nivå -60 -31 2 -31 -35
Avvik orange nivå -73 -44 -11 -44 -48
Avvik rødt nivå -88 -59 -26 -59 -63
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm