Tid (NNT) Observert 26.01 00 25.01 18 25.01 12
25/01 kl 12 168 - - 169
25/01 kl 13 147 147 146 146
25/01 kl 14 122 120 119 119
25/01 kl 15 91 91 91 90
25/01 kl 16 72 68 67 66
25/01 kl 17 58 56 55 55
25/01 kl 18 62 60 60 59
25/01 kl 19 79 72 72 71
25/01 kl 20 100 91 90 90
25/01 kl 21 122 113 112 112
25/01 kl 22 138 135 135 133
25/01 kl 23 146 145 145 145

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 26.01 00 147 162 206 164 163
Max fra modell: 25.01 18 146 163 207 166 171
Max fra modell: 25.01 12 169 165 204 163 171
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm