Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
25/01 kl 13 19 19 19 19
25/01 kl 14 15 16 16 18
25/01 kl 15 12 13 13 13
25/01 kl 16 9 11 11 15
25/01 kl 17 7 9 8 10
25/01 kl 18 5 7 7 9
25/01 kl 19 2 4 4 11
25/01 kl 20 -3 -1 0 9
25/01 kl 21 -6 -5 -3 6
25/01 kl 22 -7 -5 -3 0
25/01 kl 23 -7 -4 -4 -3

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 19 32 54 28 22
Laveste værets virkning -7 -7 -1 -6 -1
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm